currdb:
Определение №746/06.12.2017 по дело №2868/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 746

гр. София, 06.12.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№2868 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на В. Н. В. срещу определение №2608 от 04.08.2017 г. по ч.гр.д.№3825/2017 г. на САС. С обжалваното определение е потвърдено разпореждане от 18.01.2017 г. по гр.д.№400/2012 г. на СГС, с което е върната въззивна жалба вх.№1884/09.01.2017 г. срещу постановеното по делото решение от 16.07.2014 г., подадена от И. Н. В., на чието място е била конституирана наследницата й В. Н. В..

В жалбата са наведени доводи за неправилност на обжалваното определение, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, за които се поддържа, че са решени в противоречие с практиката на ВКС: 1. Допустимо ли е да се приложи чл.41, ал.2 от ГПК, ако данните, че лицето е напуснало адреса се отнасят до предишен адрес по делото...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!