currdb:
Определение №881/06.12.2017 по дело №2564/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

3№ 881

гр. София, 06.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Симеон Чаначев

Членове: Диана Хитова

Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 2564/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

Съдът е сезиран с касационна жалба на С. Н. Н. срещу Решение № 410 от 21.12.2016 г., постановено по гр. д. № 1409/2016 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Решение № 710 от 08.07.2016 г., постановено по гр. д. № 1004/2016 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което С. Н. е осъден да плати на Т. Н. сумата от 22370лв., представляваща дадена и получена на 07.04.2011г. без основание, заедно със законната лихва от 29.02.2016г. до окончателното плащане. Към касационната жалба е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по касационната жалба Т. И. Н. е депозирала чрез процесуалния си представител писмен отговор по реда на чл. 287, ал. 1 ГПК, с който възразява срещу допускането на касационно обжалване и отмяната на въззивното решение.

Касационна жалба е подадена в ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.