currdb:
Определение №685/06.12.2017 по дело №1852/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 685

София,06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на 14.11.2017 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 1852 /2017 година

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на „РИФ 2003”Е., [населено място] против въззивно решение на Пловдивския апелативен съд № 109 от 26.04. 2017 год., по в.т.д.№ 118/2017 г., с което е потвърдено първоинстанционното решение на Пазарджишкия окръжен съд № 165 от 29.12.2016 г., по т.д. № 147/2014 г. за отхвърляне на предявените от настоящия касатор, като ищец, срещу „ЗЕНИТ-Г.” Е., [населено място] обективно кумулативно съединени искове по чл.286, във вр. с чл.288 ТЗ, във вр. с чл.79 ЗЗД и чл.82 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД за сумата общо от 643 303.20 лв., формирана от 25 010.00 лв. - възнаграждение за извършената от ответника работа; 618 293.20 лв., част от пропусната полза за ре...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.