currdb:
Определение №572/06.12.2017 по дело №2082/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.3

2082_17_opr_288_108_zs

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 572

София, 06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22.11.2017 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 2082 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e oбразувано по касационна жалба на Л. Д. К. срещу въззивно решение № 40 от 07.03.2017 г. по възз. гр. д. № 7 /2017 г. на Кюстендилски окръжен съд, г. о., с което е потвърдено първоинстанционното решение № 571 от 04.11.2016 г. по гр.д. № 1075 /2015 г. на Кюстендилския районен съд, с което: срещу жалбоподателя Л. Д. К. е уважен иск на К. С. Ч. с правно основание чл.108 ЗС за предаване на владението на недвижим имот – реална част с площ от 98 кв.м. от овощна градина от 2 декара в местността „Р.“, заснета като поземлен имот № 004076 по плана за земеразделяне на [населено място], индивидуализирани в решението и жалбоподателят е осъден да заплати сторените от последния разноски по делото.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и иска то да бъде допуснато до касационно обжалване, като излага основания за това, които ще бъдат разгледани по-долу.

Насрещната страна ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.