currdb:
Определение №66/06.12.2017 по дело №52/2017 на ВКС, ГК, Петчленен състав

1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 66

гр. София, 06 декември 2017 г.

Петчленен състав на Върховен касационен съд и Върховен административен съд на Република България в закрито заседание на двадесет и девети ноември , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

СНЕЖАНА НИКОЛОВА ГЕРГАНА НИКОВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № А-52/2017 год. по описа на ВКС, 5-чл. състав

Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК.

Образувано на основание Определение No 11431/ 07.11.2017 год. по гр.д.No 16365/2017 год. на РС-Варна, по повдигнат спор за подсъдност между Районен съд – Варна и Административен съд – Варна, XXIII състав.

За да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност, настоящият петчленен състав на ВКС и ВАС, съобрази:

Производството пред Административен съд- Варна е образувано по ЖАЛБА вх.Nо 13981/31.08.2017 година от В. Е. Ч. срещу издаден от Общинска служба по земеделие [населено място] отказ за извършване на регистрация по заявление вх. № АУ-70-29/31.07.2017г., обективиран в писмо изх. № РД-05-115/31.07.2017г. на началника на Общинска служба по земеделие [населено място], офис Бяла.

По подадената жалба до Административен съд – Варна е образувано а.д.№ 2554/2017 г. С Опр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.