currdb:
Определение №1136/06.12.2017 по дело №2639/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

№ 1136

гр.София, 06.12.2017г.

в и м е т о н а н а р о д а

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на пети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: светла бояджиева

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 2639 описа за 2017год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Обжалвано е решение от 24.02.2017г. по гр.д.№629/2016г. на ас В. , с което е уважен иск с правно основание чл.74 ЗОПДНПИ.

Жалбоподателите –Н. Р. Б., Г. И. Х. и [фирма] чрез процесуалния си представител поддържат, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора, които са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, разрешавани са противоречиво от съдилищата и са от значение за точното приложение на закона и развитие на правото. Молят да се допусне касационно обжалване.

Ответникът /КОНПИ/, чрез процесуалния си представител поддържа, че не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното решение .

Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., приема за установено следното:

С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанци...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.