choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №212/06.12.2017 по дело №4671/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 212

В ИМЕТО НА НАРОДАгр. София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на 30.11.2017 две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия ЗЛАТКА РУСЕВА

ч. гр. д. № 4671 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 10906/11.10.2017 г. /п. кл. от 10.10.2017г./, подадена от Й. С. Й. срещу определение № 218/18.09.2017 г., постановено по гр. д. № 1169/2017 г. на Върховния касационен съд, I г. о., с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от Й. С. Й. молба за отмяна на влязлото в сила определение № 369 от 04.12.1998 г. по гр. д. №1044/1998 г. по описа на Русенския районен съд.

В частната жалба се правят оплаквания, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна.

При извършената проверка, настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд, II г. о., установи следното:

Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.

С определението си, предмет на настоящата частна жалба, ВКС, състав на първо гражданско отделение, е приел,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!