choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №213/06.12.2017 по дело №4425/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 213

гр.София, 06.12. 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

Като изслуша докладваното от съдията Първанова ч. гр. дело № 4425/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на П. В. И., [населено място], чрез адвокат В. П., срещу определение № 20938/14.08.2017 г. по ч. гр. д. № 5334/2017г. на Софийски градски съд.

В изпълнение на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към частната жалба е приложено изложение на касационните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК. Формулирани са въпроси относно това доколко липсата на реквизити по чл. 6 ПВ /Правилник за вписванията/ обуславя отказа на съдията по вписванията да впише исковата молба и как следва да бъде определена дължимата държавна такса за вписване на искова молба за съдебна делба. Поддържат се основанията по чл. 280, ал.1, т. 1 и т. 3 от ГПК.

Частната касационна жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.