currdb:
Определение №1137/06.12.2017 по дело №1983/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 1137

София,06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 1983 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Столичния инспекторат към Столична Община, представляван от директора В.П. Г., чрез юрисконсулт М. Т., против решение № 993 от 16 февруари 2017 г., постановено по в.гр.д. № 13823/2016 г. по описа на Софийския градски съд, в частта му, с която се потвърждава решение № 48021 от 10 юни 2016 г., постановено по гр.д. № 42280/2014 г. по описа на районния съд в [населено място], за признаване за незаконно и отмяната на извършено със заповед от 30.06.2014 г. уволнение на П. В. Г., с адрес в [населено място], за възстановяването му на работа на заеманата преди уволнението длъжност „младши инспектор” в сектор „Контрол на районните инспектори”, отдел „Оперативен контрол”, и за осъждането на касатора да заплати на Г. обезщетение от 3096 лева за оставането му без работа за периода 30.06-...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.