choosed database:exlege1_vkscurrdb:
Определение №148/06.12.2017 по дело №1229/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 148

гр. София, 06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито заседание на пети декември, 2017 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА

ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

С участието на прокурора от ВКП КОМОВ

изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К.Н.Ч.Д. 1229/17 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43,т.3 НПК.

Постъпило е разпореждане № 350/17.11.17 г. на съдия от ОС-Габрово, с което е прекратено съдебното производство по Н.О.Х.Д.111/17 г.по описа на същия съд и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, с оглед разглеждането му по същество.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура е на становище, че искането за смяна на подсъдността е основателно.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, като взе предвид релевантните по това производство данни и като съобрази изразеното от прокурора мнение, намери следното:

Съгласно приложените материали, е видно е, че съдиите от ОС-Габрово са се отвели от разглеждане на делото, изтъквайки предпоставките на чл.29,ал.2 НПК, доколкото пострадал е лице, което е син на дългогодишния системен администратор на с...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!