currdb:
Определение №163/15.12.2017 по дело №1242/2017 на ВКС, НК, I н.о.

№ 163

гр. София, 15 декември 2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение в закрито съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ВАЛЯ РУШАНОВА

след като изслуша докладваното съдия РУМЕН ПЕТРОВ

частно наказателно дело № 1242 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.351 ал.6 от НПК.

Образувано е по частна жалба на частния тъжител М. С., чрез повереника й адв.Б. Т. срещу разпореждане от 20.10.2017 г. на съдията - докладчик за връщане на постъпилата касационна жалба против въззивна присъда № 82/27.03.2017 г., постановена по внчхд № 4192/2016 г. по описа на Софийски градски съд.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че частната жалба против разпореждането за връщане на касационната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение намира следното:

С въззивна присъда № 82/27.03.2017 г. по внчхд № 4192/2016 г. на СГС на основание чл.336, ал.1, т.3 вр. с чл.334, т.2 от НПК е отменена първоинстанционната присъда № 5661/13.07.2016 г., постановена по нчхд № 20590/2015 г. по ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи