currdb:
Определение №112/15.12.2017 по дело №1237/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 112

Гр. София, 15 декември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито заседание на четиринадесети декември през две хиляди седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от ВКП А. Лаков, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно частно дело № 1237/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност на а.н. д. № 560/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Велинград.

В писмено становище прокурорът от Върховна касационна прокуратура изтъква, че са налице предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК и ВКС следва да реши делото да бъде разгледано от друг, равен по степен съд.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, намира, че са налице предпоставките на чл.43, т.3 от НПК за промяна на местната подсъдност по следните съображения:

Съобразно правилата на местната подсъдност а.н.д. № 560/2017 год. е било образувано пред Районен съд – гр. Велинград по жалба на С. В. С. ср...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!