currdb:
Определение №156/20.12.2017 по дело №1261/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 156

София, 20.12.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЖАНИНА НАЧЕВА

2. БИСЕР ТРОЯНОВ

разгледа докладваното от съдия Троянов н.ч.д. № 1261 по описа за 2017 г.

Делото е предоставено за доклад на 19.12.2017 г.

Производството е по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК за разрешаване на възникнал спор между Разградския районен съд и Исперихския районен съд, който повдига и препирнята за подсъдност.

Повод за възникналата препирня е кой от съдилищата да разгледа подаденото на 23.11.2017 г. от директора на ОД на МВР–Разград искане по чл. 251в, ал. 1, т. 2 от ЗЕС.

В предоставеното писмено становище прокурор Петър Долапчиев от Върховната касационна прокуратура счита, че компетентен да разгледа делото е Исперихския районен съд.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, като съобрази материалите по делото, намери следното:

С писмено искане от 23.11.2017 г. директорът на ОД на МВР–Разград е поискал от председателя на Разградския районен съд да разреши достъп до конкретно посочени данни, съхранявани от [фирма], в качеството му на предприятие предоставящо електронни съобщителни...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!