currdb:
Определение №157/20.12.2017 по дело №1248/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 157

София, 20.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, в закрито съдебно заседание на деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ : Бисер Троянов

Петя Шишкова

и след писменото становище на прокурора Кирил Иванов изслуша докладваното от съдията Елена Авдева наказателно дело частно производство № 1248/2017 г.

Производството по делото е образувано на основание чл. 351, ал. 6 от НПК.

Осъденият Е. Х. Р. от [населено място], [община], обжалва определение от 16.11.2017 г. на Районен съд-гр. Исперих, с което е върнато искането му за възобновяване на нчхд № 155/2015 г. по описа на същия съд и е оставена без разглеждане молба за отлагане изпълнението на наложеното по него наказание.

Жалбоподателят излага аргументи за съществени процесуални нарушения при постановяване на оспорвания акт..

Прокурорът изразява становище за неоснователност на жалбата.

Върховният касационен съд, след като обсъди данните по делото, установи следното :

Районният съд в гр- Исперих с присъда № 16 от 29.05.2017 г. по нчхд № 155/2015 г. признал подсъдимия Е. Х. Р. за виновен в извършване на престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК и му наложил наказание глоба в размер на 200 лева.

Окръжният съд в гр. Разград...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи