currdb:
Определение №333/21.12.2017 по дело №61327/2016 на ВКС, ТК, I г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 333

София, 21.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева т.д. № 61327/2016 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 248 ГПК.

Подадена молба от [фирма], представлявано от управителя Л. Попадиина, с искане за допълване на постановеното по делото решение в частта за разноските, като бъдат присъдени такива за всички съдебни инстанции.

В срока по чл. 248, ал.2 ГПК от ответната страна [фирма] е постъпил отговор, в който е изразено становище, че молбата е неоснователна, тъй като по делото не са представени доказателства, че уговореното адвокатско възнаграждение за защита пред трите инстанции е било заплатено. При условията на евентуалност е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе по молбата, взе предвид следното:

С решение № 101 от 02.08.2017 г. по т.д. № 61327/2016 г. на ВКС, І г.о., е отменено решение № 147 от 20.01.2016 г. по т.д. № 2191/2015 г. на Софийски апелативе...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.