currdb:
Определение №799/21.12.2017 по дело №2871/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 799 София, 21.12.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 2871/2017 година

Производството е по чл. 122 ГПК.

С определение от 14.11.2017 г. Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав е повдигнал препирня за подсъдност със Софийски апелативен съд относно компетентността за произнасяне по подадената от [фирма], [населено място] молба за обезсилване на издадената в полза на [фирма], [населено място] обезпечителна заповед въз основа на определение № 4407 от 12.07.2017 г. по т. д. № 712/2017 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав.

По така повдигнатата препирня настоящият състав на Върховен касационен съд приема следното:

Отмяната на обезпечението, респ. обезсилването на издадената въз основа на него обезпечителна заповед, е в компетентността на съда, който е бил сезиран и се е произнесъл по искането за допускане на обезпечението. Това важи и за хипотезата на чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК, когато въззивният съд, след отмяна на отказа на първоинстанционния съд, е допуснал исканото обезпечение или го е допусна...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.