currdb:
Определение №798/21.12.2017 по дело №2890/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 798София, 21.12.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на седми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 2890/2017 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма], [населено място] срещу определение № 142 от 07.07.2017 г. по т. д. № 1166/2015 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с което е прекратено производството по т. д. № 1166/2015 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

Частният жалбоподател моли за отмяна на атакуваното определение като неправилно поради нарушение на съдопроизводствените правила. Счита, че доколкото прекратеното производство е за попълване масата на несъстоятелността, то на основание чл. 649, ал. 6 ТЗ, във връзка с чл. 620, ал. 5 ТЗ не се дължи предварително държавна такса и по жалби, подадени от ответника.

Ответникът по частната жалба – [фирма] /в несъстоятелност/, [населено място] – оспорва същата и моли за оставяне в сила на обжалваното определение по съображения, изложени в писмен отговор от 16.11.2017 г.<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.