currdb:
Определение №703/22.12.2017 по дело №1688/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№703

София.22.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Татяна Върбанова

т.дело № 1688/2017 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 1036 от 04.05.2017 г. по т. д. № 1973/2016 г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, трети състав, с което е потвърдено решение № 322 от 09.02.2016 г. по т. д. № 1973/2015 г. на Софийски градски съд, VІ-20 състав. С първоинстанционното решение е уважен предявеният от [фирма], ЕИК[ЕИК] срещу [фирма] иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД за сумата 34 133.70 лв., представляваща цена за достъп до електроразпределителна мрежа, платена съгласно фактури, издадени в периода 30.09.2012 г. – 30.06.2013 г., ведно със законната лихва върху тази сума от 25.03.2015 г.

Касаторът поддържа доводи за недопустимост на въззивното решение поради липса на процесуална лигитимация на ищеца и поради произнасяне по непредявен иск.

В касационната жалба се твърдят и основан...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.