currdb:
Определение №802/22.12.2017 по дело №3050/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 802

София.22.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

ч.т.дело № 3050/2017 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК. Образувано е по частна касационна жалба, подадена от Агенция”Митници”, [населено място], чрез процесуалния си представител, срещу определение № 2184 от 20.09.2017 г. по ч.гр.д. № 2107/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено определение № 11347 от 3.12.2016 г. на Районен съд – Пловдив, 16 гр.състав, за спиране на производството по гр.д. № 14605/2016 г. до приключване на производството по гр.д. № 48062/2016 г. на Софийски районен съд,3 г.о., 153 състав.

В частната касационна жалба се поддържат доводи за неправилност на определението, с искане за неговото касиране. Изразява се несъгласие със становището на въззивния съд относно предпоставките за спиране на производството по делото на посоченото основание – чл.229, ал.1, т.4 ГПК. Частният касатор твърди, че съдът е зачел неотносими факти към посоченото основание за спиране, а именно – кое е по-рано образуваното гр.дело. Подр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.