currdb:
Определение №702/22.12.2017 по дело №1820/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 702

София, 22.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шести декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т.дело № 1820/2017 година

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по съвместна касационна жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК] и М. И. Б. с ЕГН [ЕГН], чрез процесуалния им пълномощник, срещу решение №3 от 03.02.2017 г. по в.т.д. № 354/2016 г. на Апелативен съд – Б., Търговско отделение, с което е потвърдено решение № 334 от 05.08.2016 г. по т.д. № 227/2015 г. на Окръжен съд – Бургас в обжалваните части: 1. за уважаване на предявения от [фирма] срещу [фирма] и М. И. Б. иск по чл.422 ГПК за установяване дължимостта, при условие на солидарност, на сумата 57 587.98 лв. – договорни лихви за периода от 21.02.2012 г. до 22.01.2015 г. по обявен за предсрочно изискуем договор за банков кредит от 25.01.2007 г., анекс от 08.12.2009 г. и договор за поръчителство от 08.12.2009 г. и 2. за солидарното осъждане на [фирма] – кредитополучател и М. И. Б. – поръчител да заплатят на [фирма] сумата 150 000 лева – главн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.