currdb:
Определение №629/22.12.2017 по дело №1745/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 629

Гр.София, 22.12.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на единадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря..................., след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 1745 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] срещу решение № 743/31.03.2017г., постановено по т.д.№ 4794/16г. от Софийския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 3751/09.05.2016г. по т.д.№ 16754/14г. на Софийския градски съд за обявяване за относително недействителни по отношение на държавата на договор за цесия от 10.01.2014г., с който [фирма] прехвърля на [фирма] вземането си срещу Агенция Митници по изпълнителен лист от 09.01.2014г. по адм.д.№ 3614/2013г. на ВАС и договор за цесия от 10.03.2014г., с който [фирма] прехвърля на [фирма] вземането си срещу Агенция Митници по изпълнителен лист от 09.01.2014г. по адм.д.№ 3614/2013г. на ВАС, по иска, предявен от ТД на НАП – [населено място] срещу [фирма], [населено място], [фирма] (с ново наименование [фирма]) и [фирма]...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.