currdb:
Определение №803/22.12.2017 по дело №2993/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 803

гр. София, 22.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 20 декември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 2993 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 т.2 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба от процесуалния пълномощник на Х. М. Ч., като баща и законен представител на малолетния М. Х. Ч. р. 2007 г., срещу определение от 09.10.2017 г. по ч.гр.д. №4070/2017 на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане от 26.06.2017 г. по гр.д. № 9367/2015 г.на СГС,Първо г.о.,1 гр.с-в, с което по молба на същия по чл.83 ал.2 ГПК е отказано освобождаването му от съдебни разноски – депозит за вещо лице за допусната СМЕ в размер на 400 лева.

Излагат се оплаквания за недопустимост и незконосъобразност на обжалваното определение.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:

Частната касационна жалб...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.