currdb:
Определение №622/28.12.2017 по дело №4801/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 622

гр.София, 28.12.2017 г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 4801 описа за 2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

Обжалвано е определение № 280 от 07.08.2017 г., постановено по ч.гр.д. № 244/2017 г. на Ямболския окръжен съд, с което е потвърдено разпореждане № 3649 от 02.06.2017 г., постановено по гр.д. № 696/2017 г. на Районен съд – Ямбол за връщане на подадената от Д. Г. С., Я. Д. С., [фирма], чрез управителя му Д. Д. С. чрез адв. Д. М. въззивна жалба с вх. № 7161/10.05.2017 г. против постановеното по делото първоинстанционно решение № 216 от 12.04.2017 г. по гр.д. № 696/2017 г. на Районен съд – Ямбол.

Частните жалбоподатели – Д. Г. С., Я. Д. С. и [фирма] чрез процесуалния им представител адв. Д. М., поддържат, че обжалваното определение е неправилно и постановено при нарушение на процесуалния закон при подробно изложени в жалбата съображения.

Ответникът по жалбата – М. А. М., чрез процесуален представител адв. В. С., в писмено становище о...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.