currdb:
Определение №538/28.12.2017 по дело №1406/2017 на ВКС, ГК, II г.о.

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 538

София, 28.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на девети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 1406 /2017 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано по касационната жалба вх.Nо 99420/22.07.2016 год. на Н. К. В. от [населено място], починал в хода на касационното производство и замесен от наследниците по закон Д. Т. Р.-съпруга , М. Н. В. –дъщеря и К. Н. В.- дъщеря, заявена чрез процесуалния представител адв. Св.Б. – САК срещу Решение от 03.06.2016 год. по гр.В.д Nо 7266/2015 година на Софийския градски съд.

С посоченото решение , Софийският градски съд в правомощията си по чл.258 и сл. ГПК е обезсилил Решение от 28.11.2014 година по гр.д. No 46809/2012 год. на Софийския РС- 32 състав ,приемайки , че заявеният иск е с правно основание чл. 38 ЗС, съединен с иска по

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.