currdb:
Определение №506/28.12.2017 по дело №4182/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 506

С. 28.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

ч. гр. дело №4182/2017 г.

Производство по чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 1, във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба, вх. № 17207 от 18.10.2017 г., подадена от К. И. Б. срещу определение от 03.10.2017 г. по ч. гр. дело № 2957/2017 г. на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, 8 с-в. С обжалваното определение е оставено без уважение искане на К. Б. за предоставяне на безплатна правна помощ и за освобождаване от внасяне на следващата се в полза на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. Със същото определение на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 150 лв. на основание чл.89, т.3 ГПК.

Частната жалба, по която е образувано настоящото производство, е процесуално допустима в частите относно отхвърлянето на искането за предоставяне на безплатна правна помощ и за освобождаване от внасяне на следващата се в полза на ВКС държавна такса – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащ на обжалване пред ВК...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.