currdb:
Определение №804/28.12.2017 по дело №2020/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№804

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 2020/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу Определение № 103/23 май 2017 г., по ч.т.д.№ 153/2017 г. на Великотърновския АС, с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима частната му жалба срещу протоколно определение на Окръжен съд Плевен от 13 март 2017 г. по т.д.н. № 11/2017 г. С него не е допуснато присъединяването му на основание чл. 629 ал. 4 ТЗ като кредитор в производството по несъстоятелност, образувано срещу [фирма] П.. В частната жалба се поддържа, че определението на въззивния съд е неправилно. Претендира се отмяната му и връщане на делото за разглеждане на частната жалба от Великотърновския апелативен съд.

[фирма] П. не е взело становище по частната жалба.

Настоящият съдебен състав,...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.