currdb:
Определение №805/28.12.2017 по дело №1648/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 805

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1648/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.3 т.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на процесуалния представител на непълнолетния ищец, действуващ със съгласието на своята майка С. М. Н., срещу определението на Софийския апелативен съд по ч.гр.д.№ 2953/2015 г., постановено на 5.9.2015 г., с което е потвърдено определение на СГС, І ГО, 8 състав, по гр.д.№ 10440/2013 г. от 21 май 2015 г. С първоинстанционния акт е оставена без уважение молбата на М. Б. Б. за възстановяване срок за подаване на въззивна жалба срещу решението от 18.07.2014 г. по гр.д.№ 10440/2013 г., с което е отхвърлен предявеният от жалбоподателя иск срещу Гаранционния фонд с правно основание чл. 288 ал.1 т. 2 КЗ за сумата 26 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за неимуществени вреди о...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.