currdb:
Определение №626/28.12.2017 по дело №3969/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 626

София, 28.12.2017 Г.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година, година в състав:

Председател: Светла Цачева

Членове: Албена Бонева

Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева ч.гр. д. № 3969 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 278, ал.1 ГПК вр. с чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

С определение № 540 от 19.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1212/2017 г. на Старозагорския окръжен съд е потвърдено определение № 416 от 17.02.2017 г. по гр.д. № 755/2017 г. на Старозагорския районен съд за прекратяване на производството по иск с правно основание чл. 74, ал.1 ЗЧСИ, предявен от [фирма], [населено място] срещу частен съдебен изпълнител П. Р. с рег. № *** при К. на частните съдебни изпълнители.

Срещу определението на Старозагорския окръжен съд е постъпила частна касационна жалба вх. № 10002 от 09.08.2017 г. от [фирма], [населено място]. Поддържа се, че определението следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса (след уточнението му в съответствие с т.1 от ТР № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1 от 2009 г. на ОСГТК ВКС): отговарят ли наследниците на частния съдебен изпълнител за ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!