currdb:
Определение №257/28.12.2017 по дело №815/2014 на ВКС, ГК, I г.о.

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 257

гр. София, 28.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: Светлана Калинова

Членове: Гълъбина Генчева

Емилия Донкова

като разгледа докладваното от съдия Донкова ч. гр. дело № 815/2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2, изр.2 ГПК и е образувано по частната жалба на Ю. Е. Ю. чрез адвокат С. Д. срещу определение № 289/12.11.2013 г. по гр. д. № 5725/2013 г. на ВКС, ІІ-ро г. о, с което е оставена без разглеждане като недопустима заради цената на иска негова касационна жалба срещу решение № 1032 от 17.05.2013 г. по гр. д. № 941/2013 г. на Варненския окръжен съд.

С въззивното решение e потвърдено решение № 4/02.01.2013 г. по гр. д. № 831/1997 г. на Варненския районен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от настоящия жалбоподател негаторен иск за осъждане на ответниците да преустановят неправомерните си действия по извършване на строителство на сграда в техния собствен имот без разрешение за строеж и на строителни работи на граничната с ищцовия имот линия, както и да възстановят съществуващото преди това положение.

С определение № 139/17.03.2014 г. производството по делото е спряно до приключване ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.