currdb:
Определение №623/28.12.2017 по дело №2873/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

- 3 -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 623

гр. София 28.12.2017 година.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 27.09.2017 (двадесет и седми септември две хиляди и седемнадесета) година в състав:

Председател: Борислав Белазелков

Членове: Борис Илиев

Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, частно гражданско дело № 2873 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК и е образувано по повод на частна жалба с вх. № 6601/12.06.2017 година, подадена от Т. С. П., срещу протоколно определение от 05.06.2017 година, постановено по гр. д. № 1313/2017 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о.

С обжалваното определение съставът на ВКС, ГК, ІV г.о. е прекратил производството по гр. д. № 1313/2017 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. Това производство е било образувано въз основа на молба за отмяна на влязло в сила решение № 7848/28.10.2016 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІІ-г въззивен състав, на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК, която Т. С. П. е подал от името на В. К. М.. След като е констатирал, че П. не разполага с представителна власт за подаване на такава молба съставът на ВКС, ГК, ІV г.о. е приел, че същата е недопустима и поради това образуваното въз основа на нея производство трябва да бъде прекратено. В частната си жалба Т. С. П. излага доводи за това, че обжал...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.