currdb:
Определение №806/28.12.2017 по дело №2545/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 806гр. София,28.12.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА АННА БАЕВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 2545 по описа за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 вр. ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Ц. Б. Я., представлявана от адв. Н. Г. срещу определение № 189 от 31.07.2017г. по т.д.№1163/2017г. на ВКС, ТК, I т.о., с което е оставена без разглеждане молбата й за отмяна на разпореждане от 11.05.2016г. за връщане на подадената от нея касационна жалба вх. № 546 от 04.02.2016г. срещу решение № 309 от 10.12.2015г. по в.т.д. № 195/2015г. на ВтАС.

Частната жалбоподателка поддържа, че на основание чл.303, т.5 и т.6 ГПК е подала молба за отмяна на влязло в сила разпореждане за връщане на касационната й жалба срещу решението на ВтАс и сочи, че причините за недопускане на касационно обжалване на решението са ясни – с постановление от 15.05.2017г. по пр.пр. № 609/2015г. Р. окръжна прокуратура е установила по безспорен начин, че царевицата, предмет на делата пред Р. и ВтАС, се е намирала в складовете на [фирма] и упражнената безстопанственост по съхранението...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!