currdb:
Определение №704/28.12.2017 по дело №2192/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№704

София, 28.12.2017 година Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на 05.12.2017 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 2192 /2017 година

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Д. И. Й. от [населено място] против въззивното решение на Софийски апелативен съд № 415 от 23.02.2017 год., по в.гр.д.№ 3701/2016 г., с което е потвърдено първоинстанционното решение на СГС № 4063 от 13. 05. 2016 г., по гр.д.№ 4063/2014 г. за отхвърляне на предявения от настоящия касатор, като ищец, пряк иск по чл.226, ал.1 КЗ отм. срещу [фирма], [населено място] за сумата 50 000 лв., обезщетение за причинени му неимуществени вреди от пътно- транспортно произшествие, настъпило на 06.11.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума , начиная от датата на непозволеното увреждане.

С касационната жалба е въведено оплакване за неправилност на обжалваното решение, по съображения за необоснованост, допуснато нарушение на закон и на съществените съдопроизводствени правила, касационни основания ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.