currdb:
Определение №705/28.12.2017 по дело №1694/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 705

София,28.12.2017 година Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на 07.11.2017 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т.дело № 1694 /2017 година

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на А. С. Х. от [населено място], чрез адв. Ем.С., против въззивното решение на Варненския апелативен съд № 30 от 15.02.2017 г., по в.т.д.№ 664/2016 г., с което е потвърдено решение №22 от 14.07.2016 г., по т.д.№ 78/2015 г. на Разградския окръжен съд за уважаване на предявения от „У. КРЕДИТ Б.” АД , [населено място] срещу касатора, като солидарен длъжник по договор за инвестиционен банков кредит от 20.11.2006г., наред с б.ж. на с Я., Р. област ЕТ В. Х. Х., упражняваща търговска дейност под фирма” В.- В. Х.”, положителен установителен иск по чл.422, ал.1 ГПК за сумата 71 320.19 лв., формирана от обявена за предсрочно изискуема главница от 43 333.44 лв., заедно със законна лихва върху нея от 18.05. 2015 г. и 27 986.75 лв. договорна лихва за периода 20.04.2012 г. – 14. 05. 2015 г., за които вземания е издаден...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.