currdb:
Определение №809/28.12.2017 по дело №1536/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 809

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1536/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] София срещу определение № 272/11 май 2017 г. на Върховния касационен съд, състав на Второ ТО, постановено по ч.т.д.№ 961/2017 г., с което е оставена без разглеждане подадената от застрахователното дружество частна касационна жалба срещу Определение № 76/21 февруари 2017 г. на Бургаския апелативен съд по ч.т.д.№ 53/2017 г. по описа на същия съд. С него е потвърдено определение на Окръжен съд Бургас от 17 януари 2017 г. по т.д.№ 364/2016 г. в частта, в която е оставено без уважение възражение за местна подсъдност, заявено с отговора на исковата молба на [фирма].

Жалбоподателят поддържа, че определението на ВКС е неправилно поради преграждащия характер на обжалваното определение на Бургаския апелативен съд, позовава се и на предвиден...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!