currdb:
Определение №811/28.12.2017 по дело №2601/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 811

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 2601/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на синдиците на [фирма] А. Н. Д. и К. Х. М. срещу определение № 2556/2 август 2017 г. на САС, ТО, 13 състав, по ч.гр.д.№ 3011/2017 г. на САС, с което е потвърдено определение на СГС, VІ ТО, 9 състав, от 22 май 2017 г. по т.д.№ 1557/2017 г. на СГС, в частта, с която [фирма] /н/ е осъдено да заплати на основание чл.59 ал.7 З. държавна такса в размер на 34 579,08 лв. по сметка на СГС, събираема от масата на несъстоятелността. В жалбата се поддържа, че определението е неправилно. Претендира се отмяната му. В изложение по чл.284 ал.3 т.1 ГПК приложното поле на касационното обжалване е обосновано с предпоставките на чл. 280 ал.1 т. 3 ГПК по о...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.