currdb:
Определение №807/28.12.2017 по дело №1941/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 807

Гр.София 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1941/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу определение № 1695/23 май 2017 г. по ч.т.д.н.№ 1947/2017 г. на Софийския апелативен съд, ТО, 5 състав, с което е оставена без разглеждане частна жалба на банката с вх. № 1702/2 март 2017 г. на регистратурата на Кюстендилския ОС срещу определение от 14.02.2017 г. на КОС по т.д.н.№ 73/2016 г. по описа на същия съд и е прекратил производството по делото. В жалбата на [фирма] София се поддържа, че определението на САС е неправилно по съображения, че определението по чл. 638 ал. 3 ТЗ, с което съдът отказва да продължи индивидуалното принудително изпълнение при съществуваща опасност от увреждане интересите на обезпечения кредитор прегражда развитието на това индивидуално принудително ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.