currdb:
Определение №810/28.12.2017 по дело №1956/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 810

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1956/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на И. Г. Д. срещу разпореждане на Самоковския РС от 20 януари 2017 г., с което е върната подадената от жалбоподателя молба за отмяна на влязло в сила решение на РС Самоков, постановено по гр.д.№ 693/2013 г., потвърдено с решение на Софийския окръжен съд по в.гр.д.№ 862/2014 г. от 20 юли 2016 г. В жалбата с вх. № 381/15.02.2017 г. на РС Самоков се поддържа, че разпореждането за връщане на молбата не е връчено на жалбоподателя, същият е получил на 9.02.2017 г. съобщение за него и претендира отмяната му като неправилно. С частната жалба е сезиран Софийски окръжен съд, който е изпратил същата по подсъдност на ВКС с определение от 10 юли 2017 г. по ч.гр.д.№ 325/2017 г. на СОС.

След преценката на данните по делото и доводите на жалбоподат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.