currdb:
Определение №512/28.12.2017 по дело №4529/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 512

С. 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдията П. ч.гр.д.№ 4529 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената частна жалба с вх.№ 6460 от 7.11.2017г. от М. Л. Ж., понастоящем в Затвора [населено място] против разпореждане № 1453 от 18.10.2017г. по в.гр.д.№ 311/2017г. на Апелативен съд В., с което е върната подадената молба с вх.№ 6039 от 17.10.2017г. за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите в подадената касационна жалба с № 4445 от 20.07.2017г. като просрочена и с оглед разпоредбата на чл.64 ал.3 ГПК поради липса на направено искане за ново удължаване на срока. Счита същото за незаконосъобразно и иска да бъде отменено.

Ответната по жалбата страна не е изразила становище.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, с оглед постъпилата молба, като взе пред вид доказателствата по делото и съобразно закона, намира следното :

Жалбоподателят е подал частна касационна жалба с № 4445 от 20.07.20...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.