currdb:
Определение №509/28.12.2017 по дело №4660/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 509

С. 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 4660 по описа за 2017 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.3 ГПК.

След като с определение № 389 от 15.11.2017г. по гр.д.№ 4439/2017г. на ІV г.о.на ВКС, по реда на чл.274 ал.2 ГПК е отменено разпореждане № 1498 от 1.11.2017г. по ч.гр.д.№ 438/2017г.на Апелативен съд В. за връщане на частна жалба с вх.№ 5840 от 9.10.2017г., предмет на настоящето производство е посочената частна жалба с вх.№ 5840.

Частната жалба е подадена от И. И. В. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Г. против въззивно определение № 570 от 5.10.2017г. по в.ч.гр.д. № 438 по описа за 2017г. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 7744 от 04.09.2017г. по гр.д. № 1851/2017г. на Окръжен съд Варна за връщане на основание чл.274 ал.4 ГПК на частна касационна жалба срещу въззивно определение, с което е потвърдено определение за прекр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!