currdb:
Определение №953/28.12.2017 по дело №3130/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 953

С. 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 3130 по описа за 2017г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от [фирма] [населено място], представлявано от изпълнителния директор, чрез процесуалния представител адвокат М. против въззивно решение № 2735 от 24.04.2017г. по в.гр.д. № 106 по описа за 2017г. на Софийски градски съд, с което е отменено решение № 17806 от 4.11.2016г. по гр.д.№ 25801/2015г. на Районен съд София и вместо това е постановено друго, с което [фирма] е осъден да заплати на П. Й. Матов сумата от 50 000лв., на основание чл.200 ал.1 КТ, обезщетение за причинени неимуществени вреди от трудова злополука настъпила на 8.07.2010г., ведно със законната лихва и са присъдени държавна такса и разноски.

Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от противната страна, с който се оспорват нейната допустимост и основателност. Претендира направени разноски без да представя доказателства за реал...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.