currdb:
Определение №950/28.12.2017 по дело №2437/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 950

София, 28.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември , две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Емил Томов

гр. дело №2437/2017 г.

Производството е по чл. 288 от ГПК .

Образувано е по касационна жалба на Б. С. И. ,чрез адвокати П.К. и Ел. Ж. срещу решение № 2135 от 14.11.2016г по в. гр.дело № 3269/2016г. на Софийски апелативен съд , с което е потвърдено решение от 13.05.2016г по гр.д.6254/2013г на СГС. Отхвърлен е иск на касаторката по чл. 17, ал.1 ЗЗД за нищожност на договор за покупко- продажбата на ид. части от недвижим имот, сключен с нот. акт №4, т.ІІ н.д № 180/2009г между нейния брат и общия им наследодател , като привиден и прикриващ дарение .

В изложение към касационната жалба се изтъква неправилност на въззивното решение , тъй като не е приложен чл. 17 от ЗЗД като материален закон , в съществено нарушение на съдопроизводствените правила съдът не е съдействал за изясняване на делото и не е проверил истинността и съ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.