№ 338София, 28.12.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д. № 4958 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Производството по делото е образувано по частна касационна жалба срещу определение по чл.248 ГПК, с което съдът се е произнесъл по въпроса за разноските за първата инстанция.

Тъй като предметът на частното производство е обусловен от изхода на делото по касационната жалба срещу въззивното решение по същото дело, частното производство следва да бъде присъединено към производството по касационната жалба.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСЪЕДИНЯВА ч. гр. д. № 4958/2017 г. към гр. д. №4959/2017 г. на ВКС, І-во г.о. за общо разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: