currdb:
Определение №261/28.12.2017 по дело №4565/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 261София 28.12.2017 г.В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д.№ 4565 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.1, т.2, вр. чл.248, ал.3 ГПК.

С определение от 27.07.2017 г. по в. гр. д. № 15270/2016 г. на Софийски градски съд, постановено в производство по чл.248 ГПК, е оставена без уважение молбата на В. М., Р. Г., Й. Банков, Т. П., Т. П., М. Т., Е. Ш., Ж. А., Л. И., Н. П., Т. П., Н. Н. и В. Т. за намаляване поради прекомерност на присъденото за въззивната инстанция адвокатско възнаграждение за насрещната страна в размер на 6 000 лв.

Въззивният съд е приел, че делото се отличава с фактическа и правна сложност, поради което определеното възнаграждение е адекватно.

Частна жалба срещу определението по чл.248 ГПК е подадена от лицата, които са били осъдени да заплатят адвокатското възнаграждение на насрещната страна. Те считат, че във въззивната инстанция делото не се ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.