currdb:
Определение №262/28.12.2017 по дело №3193/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

№ 262

София, 28.12.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр.д.№ 3193 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

С определение от 27.03.17 г. по в. ч. гр. д. № 14671/16 г. на Софийски градски съд е потвърдено определение от 05.10.2016 г. по гр. д. № 29679/2013г. на Софийски районен съд, с което на основание чл. 130 ГПК е върната исковата молба на М. Н. Н. и И. И. Н. срещу Н. В. С. и И. Н. С. поради недопустимост на предявения иск по чл. 108 ЗС.

Въззивният съд е приел, че предмет на защита с иска по чл. 108 ЗС могат да бъдат само вещи, които са годен обект на правото на собственост. По аргумент от чл.200 ЗУТ предмет на искове за собственост могат да бъдат и реално определени части от поземлени имоти, но само ако отговарят на изискванията на чл. 19 ЗУ...