currdb:
Определение №305/28.12.2017 по дело №2960/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 305

С., 28.12.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, II т.о. в закрито заседание на двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Камелия Ефремова

Членове: Бонка Йонкова

Евгений Стайков

като изслуша докладваното от съдията Е. Стайков т.д. №2960/2017г. по описа на ВКС, ТК, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на [фирма] срещу решение №5865/11.08.2017г., постановено по в.гр.д.№6190/2016г. по описа на СГС, ГО, ІV-O с-в.

На 18.12.2017г. е депозирана молба от [фирма] с искане за спиране на производството, поради наличие за образувано тълкувателно дело №7/2017г. на ВКС, ОСГТК, в което са поставени въпроси, отговорите на които имат пряко отношение към въпросите, поставени от касатора в изложението по чл.284 ал.1 т.3 ГПК.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:

В изложението по чл.284 ал.1 т.3 ГПК касаторът е поставил правни въпроси, свързани с приложението на чл.55 ал.1предл.3 ЗЗД, чл.84 ал.2 и

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.