currdb:
Определение №508/28.12.2017 по дело №4888/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 508

гр.София, 28.12.2017 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в закритото заседание на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Светла Димитрова

Членове: Геника Михайлова

Даниела Стоянова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 4888 по описа за 2017 г.

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е разпореждане № 1603/ 04.10.2017 г., с което докладчикът по гр. д. № 466/ 2017 г. по описа на Пловдивски апелативен съд е върнал частната жалба на [фирма] и на [фирма] срещу протоколно определение от открито съдебно заседание от 25.09.2017 г. по въззивното дело за допускане увеличение размера на исковете (чл. 214 ГПК).

Определението обжалват [фирма] и [фирма] с оплаквания, че е незаконосъобразно. Жалбоподателите твърдят, че е постановено в компетентност, която въззивната инстанция не притежава. Прилагат изложение за основанията от чл. 280, ал. 1 ГПК, защото считат, че подадената частна жалба е предвидена в чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Ответниците по нея И. Т. П. и М. С. К., правоприемници на починалата в хода на делото ищца М. Н. П., възразяват, че определението е правилно.

<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи