currdb:
Определение №314/28.12.2017 по дело №2564/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 314

гр. София, 28.12.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети декември през две хиляди и седемнадесета, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2564 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.47, т.2, т.4 и т.6 ЗМТА.

Предявен е иск от Д. Й. Г. за отмяна на решение № 982/29.10.2012г. по арб.д.№ 982/2012г. на арбитър ad hoc Б. Г., с което Д. Й. Г. е осъдена да заплати на [фирма] сумата от 2907,84 лв.

В молбата се твърди, че същата е допустима , тъй като арбитражното решение е връчено на страната едва на 14.09.2017г. чрез адв.А.С..

В писмения отговор на ответника [фирма] се излагат възражения, че срокът по чл.48 ЗМТА е пропуснат, предвид връчване още на 01.03.2016г. на ищцата на покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, пред който е било образувано изпълнително производство въз основа на издадения по арбитражното решение изпълнителен лист срещу длъжника. За периода 29.03.2016г. – 12.09.2016г. са постъпили и плащания в резултат на наложените запори.

Настоящият състав на ВКС намира следното:

На осн. ч...

Ключови думи
No law branches!