currdb:
Определение №159/28.12.2017 по дело №1272/2017 на ВКС, НК, II н.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

гр. София, 28.12.2017 година

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Кънчева

ЧЛЕНОВЕ: Галина Тонева

Петя Шишкова

при становището на прокурора от ВКП Божидар Джамбазов, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 1272 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43 т.1 от НПК. Образувано е по повод на протоколно определение от 24.11.2017г., с което съдебното производство по НЧХД № 3964/2017г. по описа на Софийски районен съд, НО, 136 с-в, е прекратено и делото е изпратено на ВКС за възлагане разглеждането му на Ловешкия районен съд. Причината е, изразеното желание от частния тъжител, мотивирано с прекомерните страдания, които му причинява конвоирането от затвора в гр. Ловеч поради влошеното му здравословно състояние, както и с напредналата възраст и заболяванията на майка му, която е упълномощена да го представлява, а живее в гр. Л..

Становището на прокурора е, че искането е неоснователно. Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, намери искането за неоснователно, поради следното:

Съдебното производство е образувано по тъжба...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!