currdb:
Определение №1204/29.12.2017 по дело №3158/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1204

София, 29.12.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Светла Цачева

Членове: Албена Бонева Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева гр. д. № 3158 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

С решение № 159 от 17.05.2017 година по гр.д. № 1106/2017 година, Старозагорски окръжен съд се е произнесъл по иск с правно основание чл. 59, ал. 9 СК, предявен от М. А. А. против М. С. П., двамата от [населено място], за изменение на режима на упражняване на родителските права спрямо малолетното им дете А. М. А.. В решението е прието за установено, че страните са родители на детето А., родено на 20.09.2013 г. По споразумение между родителите, утвърдено с решение № 1174 от 02.12.2015 г. по гр.д. № 3696/2015 г. на Старозагорски районен съд, упражняването на родителските права е било предоставено на майката, къдено е било определено и местоживеенето на детето. Регламентиран е бил режим на лични контакти между детето и бащата - всяка първа и трета и четвърта седмица от месеца от петък в 18 ч. до 18 ч. в неделя с преспиване на детето в домът на б...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.