currdb:
Определение №513/29.12.2017 по дело №4998/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 513

Гр.С., 29.12.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми декември през двехиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря ........, като разгледа докладваното от съдията Р. ч.г.д.N.4998 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

С определение №.386/24.10.17 по ч.г.д.№.3753/17 на ВКС, ІІІ ГО, подадената от К. И. Б. частна касационна жалба срещу опр. №.12751/12.05.17 по ч.г.д.№.3254/15 на СГС, ІІ Дс., е оставена без разглеждане като недопустима.

Постъпила е частна жалба от К. Б., в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна.

Ответните страни не вземат становище.

Частната жалба е процесуално допустима - подадена е в законоустановения срок, от страна в процеса, имаща право и интерес от обжалване, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество е неоснователна.

С атакуваното определение е прието, че се обжалва определение, с което е потвърдено определение за прекратяване на предоставена правна помощ. Последното не е преграждащо по смисъла на

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи